Sơ lược về thủ tục tạm nhập tái xuất

Sơ lược về thủ tục tạm nhập tái xuất

Sơ lược về thủ tục tạm nhập tái xuất
Sơ lược về thủ tục tạm nhập tái xuất

I. Các quy định về hàng tạm nhập tái xuất

Hàng hóa tạm nhập phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan và có thể chia thành nhiều lô hàng để tái xuất. Khi tái xuất, doanh nghiệp phải tái xuất 1 lần hết lượng hàng khai trên 1 tờ khai tái xuất;

  1. Giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu;
  2. Thương nhân chịu trách nhiệm đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, niêm phong trong thời hạn lưu lại tại Việt Nam và vận chuyển tới cửa khẩu xuất hàng;
  3. Khi làm thủ tục tái xuất, ngoài những chứng từ như đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại, người khai hải quan phải nộp 1 bản sao và xuất trình bản chính tờ khai hàng tạm nhập;
  4. Trường hợp người khai hải quan làm thủ tục tái xuất tại cửa khẩu khác cửa khẩu tạm nhập thì sau khi hoàn thành thủ tục tái xuất hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất fax tờ khai tái xuất (bản lưu Hải quan) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập để theo dõi, thanh khoản tờ khai theo quy định.
  5. Hàng hóa tái xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan phải được xuất qua cửa khẩu trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi hàng đến cửa khẩu xuất. Trong trường hợp có lý do chính đáng được Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất chấp nhận thì hàng hóa tái xuất được lưu tại cửa khẩu xuất, nhưng không quá thời hạn hiệu lực của tờ khai tái xuất.
  6. Trường hợp hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất đã hoàn thành thủ tục tạm nhập vào Việt Nam được lưu lại tại Việt Nam theo thời hạn quy định. Nếu thương nhân cần kéo dài thời hạn lưu lại tại Việt Nam thì có văn bản đề nghị gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tạm nhập hàng hóa, lãnh đạo Chi cục Hải quan xem xét, chấp nhận thời gian gia hạn theo quy định, ký, đóng dấu Chi cục trên văn bản đề nghị của thương nhân và trả lại thương nhân để làm thủ tục tái xuất hàng hóa; lưu hồ sơ hải quan 01 bản sao; không yêu cầu thương nhân phải xin phép bổ sung của Bộ Công Thương.

II. Quy trình làm thủ tục hải quan cho các mặt hàng tạm nhập tái xuất

1. Các bước thực hiện

Bước 1: Người khai hải quan đăng ký, khai báo tờ khai hải quan nhập khẩu (tạm nhập) và xuất trình hồ sơ hải quan, thực tế hàng hoá (khi có yêu cầu) cho cơ quan hải quan.

Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá (nếu có) và thực hiện thông quan hàng hoá.

Bước 3: Người khai hải quan đăng ký, khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu (tái xuất) và xuất trình hồ sơ hải quan, thực tế hàng hoá (khi có yêu cầu) cho cơ quan hải quan.

Bước 4: Cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá (nếu có) và thực hiện thông quan hàng hoá.

2. Cách thức thực hiện

Làm thủ tục hải quan cho hàng tạm nhập tái xuất có thể thực hiện qua cách thức khai điện tử.

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội.

– Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

– Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

– Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.

– Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hoá.

II. Dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục hải quan cho các mặt hàng tạm nhập tái xuất của Vận Chuyển Mỹ Việt

Nếu doanh nghiệp của bạn lần đầu thực hiện công việc làm thủ tục hải quan cho các mặt hàng tạm nhập tái xuất thì chắc hẳn sẽ không tránh khỏi đau đầu trước nhiều hồ sơ giấy tờ phức tạp. Chỉ cần sơ xuất đôi chút thì có thể bạn sẽ phải tốn thêm rất nhiều thời gian để chỉnh sửa, bổ sung lại hồ sơ. Vì thế, việc chọn cho mình một công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục hải quan uy tín chắc chắn sẽ giúp hàng hóa tạm nhập tái xuất của bạn được thông quan dễ dàng hơn.

Vận chuyển Mỹ Việt tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan trọn gói uy tín và chuyên nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh cho các doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu trong khu vực và các tỉnh lân cận. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ doanh nghiệp để khai thuê hải quanlàm thủ tục hải quan cho tất cả các loại hình bao gồm cả tạm nhập tái xuất với mức chi phí tối ưu, và rủi ro tối thiểu trong quá trình thực hiện.

Có thể bạn quan tâm tới các dịch vụ của Vận chuyển Mỹ Việt:

+ Thủ tục xuất khẩu ống hút gạo

+ Vận chuyển xe máy từ HN đi SG

+ Dịch vụ xuất khẩu trái cây sang Úc

+ Thủ tục xuất khẩu bưởi da xanh

+ Thủ tục xuất khẩu chè khô

+ Thủ tục xuất khẩu tổ yến

 

Rate this post